Skip to main content

Kinderen & Jongeren


Bij praktijk De Toverstaf in Brugge kan je terecht voor psychotherapie op maat van kleuters, kinderen, jongeren en hun gezin. Onze kinderpsychologen en therapeuten hebben een ruime ervaring met diverse problematieken, zoals sociaal-emotionele problemen, laag zelfbeeld, eet- of slaapproblemen, faalangst, de dood van een geliefd persoon, scheiding van de ouders, concentratiemoeilijkheden, stress en lichaamsspanning, enz.

Spelenderwijs

Kinderen uiten hun ervaringen en emoties makkelijk in spelvorm. Het spel is hun spreektaal. Spelenderwijs leren we ze omgaan met hun emoties (woede, verdriet, angst, verlegenheid …) en geven ze samen een plek. Of we laten hen, door middel van tekenen, schilderen, boetseren, drama, dans of muziek, op hun eigen manier uitdrukken wat ze niet of moeilijk gezegd krijgen. Door mee te gaan in hun fantasie- en belevingswereld proberen we het gedrag en de gevoelens van het kind beter te begrijpen, om zo samen naar een oplossing te werken.

Op maat van het kind

Elk kind is anders. Op basis van de specifieke situatie gaan we op zoek naar een aanpak op maat, zowel individueel als met het gezin. Welke weg we ook inslaan, elke behandeling is erop gericht om veranderings-, ontwikkelings- en aanvaardingsprocessen teweeg te brengen en verloopt steeds in samenwerking met alle betrokken partijen, zoals artsen, hulpverleners, leerkrachten … Ook als ouder word je uiteraard nauw betrokken. Zo plannen we op regelmatige tijdstippen een oudergesprek.

Vul het aanmeldingsformulier in en wij contacteren jou zo spoedig mogelijk voor een eerste afspraak.